ENDÜSTRİYEL SULAMA VERİMLİLİĞİ ALT ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 27 MAYIS 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

3.06.2021 / Gösterim Sayısı : 46 / Arşiv

27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan toplantıda Kordinatör Yardımcısı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Erkan Şahinaya, İkinci Raportör ise TÜBİTAK Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden Dr. Şeyma Karahan Özbilen oldu.

 

Toplantıda endüstriyel su verimliliği ile ilgili aşağıda belirtilen stratejik konular istişare edildi:

 

·        Endüstride su verimliliği konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

·        Endüstriyel su verimliliğinde yaşanan darboğazların teknik, finansal, idari ve yönetsel başlıklar altında ele alınması gerektiği ifade edildi.

·        Yasal mevzuat ve teknik idari alt yapının oluşturulması gerektiği ifade edildi.

·        Ölçüm ve izleme sistemleri ile güncel envanterlerin oluşturulması gerektiğine dikkat çekildi.

·        Alternatif su kaynakları ve uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekildi.

·        Su verimliliğini artıracak ve yaygınlaştıracak sosyal ve ekonomik destekler ile teşviklerin geliştirilmesi gerektiğine vurğu yapıldı.

·        Eğitim, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

·        Su verimliliği konusunda deşarj kalitesine göre bir fiyatlama uygulaması yapılabileceği ifade edildi. Havza bazlı çalışmalar yapılabileceğine ve bu konuda teşvikler verilebileceğine dikkat çekildi.

·        Su verimliliğine ilişkin fiyatlandırmadan elde edilecek gelirin sanayide teşvik mekanizmalarına dahil edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Teşvik mekanizmalarının uygulanması ve sanayicilerin de bu konuya adapte olması gerektiğine vurgu yapıldı. İlgili uygulama kapsamında sert bir geçişin de yapılabileceği ifade edildi.

·        Su tasarrufu yapan kurum ve kuruluşlara kategori puanları verilebileceği ifade edildi. Bu sistem ile daha az su kullanan kurum ve kuruluşların belirlenmesi hedeflenecek.

·        Sanayide su verimliliği hedefleri konulması ve bunun da havza bazında yapılması gerektiği ifade edildi. Bunun da sektör ve alt sektör bazında yapılması gerektiği belirtildi.

·        Enerji sektöründe uygulanan raporlama uygulamasına benzer olarak zorunlu su etütleri uygulanabileceği belirtildi. Buna göre firmaların kaç metreküp su kullanıldığı konusunda çalışmalar yapılabileceği ve özellikle KOBİ’lere teşviklere verilebileceğine dikkat çekildi. 

YUKARI