ENDÜSTRİYEL SU VERİMLİLİĞİ A.Ç.G 5. TOPLANTISI 1 TEMMUZ 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

8.07.2021 / Gösterim Sayısı : 41 / Arşiv

 

Endüstriyel Su Verimliliği A.Ç.G 5. Toplantısı 1 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

 

Toplantıda endüstriyel su verimliliği ile ilgili stratejik konular istişare edildi:

 

·         Su verimliliğini arttıracak ve yaygınlaştıracak ekonomik desteklerin yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi.

·         Sanayide su verimliliği uygulamalarını desteklemek ve teşvik etmek için ölçülebilir, izlenebilir ve denetlenebilir hibe ölçütlerinin belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

·         Su verimliliği teşvik sisteminin kurulması, sanayide su fiyatlandırmasıyla elde edilecek gelirin yeni kurulacak bir su fonunda toplanması gerektiğine vurgu yapıldı.

·         Bazı su verimliliği uygulamaları için gerekli yatırımların yüksek olması ve sanayicinin yüksek maliyetleri karşılamadaki isteksizliğine dikkat çekildi.

·         Belirlenecek ölçütlere göre su verimliliği sağlayan sanayi tesislerine kısmi vergi muafiyetleri uygulanabileceği belirtildi.

·         Su verimliliğine ilişkin ulusal ve kurumsal düzeyde eğitim, bilinçlendirme, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması gerektiği ifade edildi.

·         Su ve ilgili verimlilik etiketlendirmesine yönelik çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

·         Ürün ve hizmetlerin tüketici tarafından kullanımda farkındalık oluşturmaya yönelik bir uygulamanın olması gerektiğine vurgu yapıldı.

 

 

YUKARI