I. SU ŞURASI YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI 21 EYLÜL 2021 TARİHİNDE ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

21.09.2021 / Gösterim Sayısı : 750 / Arşiv

I. Su Şurası Yürütme Kurulu Toplantısı 21 Eylül 2021 tarihinde Çevrimiçi olarak Gerçekleştirildi


I. Su Şurası Yürütme Kurulu Toplantısı 21 Eylül 2021 tarihinde çevrimiçi olarak Şura Yürütme Kurulu Başkanı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Akif ÖZKALDI başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Yürütme Kurulu Üyelerinden;

 

Ø  TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet BALTA,

Ø  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet YILMAZ,

Ø  T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü KARATEPE,

Ø  T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga TOLUNAY,

Ø  Öğretim Üyesi Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet BUDAK,

Ø  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal DİKMEN,

Ø  Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ,

Ø  Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri Hasan Hüseyin COŞKUN,

Ø  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yarımcısı, Şura Genel Sekreteri Mustafa UZUN,

Ø  Türkiye Belediyeler Birliği adına Doç. Dr. Birol EKİCİ,

Ø  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına Şadiye YALÇIN,

Ø  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı adına Özgen MARTAL,

Ø  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü adına Dr. Ali KILIÇ ÖZBEK,

Ø  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı adına Yiğit ATEŞ katılım sağlamışlardır.

 

Toplantı açılışını yapan Şura Yürütme Kurulu Başkanı Akif ÖZKALDI’nın akabinde Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Bilal DİKMEN Şura süreci ile ilgili bilgilendirme sunumu yapmıştır.

Gerçekleştirilen sunumun ardından tüm Yürütme Kurulu üyeleri görüşlerini belirtmişlerdir.

 

·       Su verimliliğinde dijitalleşmenin,

·       Taşkınlarla ilgili yürütülen çalışmaların, 

·       Su ile ilgili atılan her adımda koruma kullanma dengesinin gözetilmesinin,

·       Suyla ilgili ar-ge çalışmalarına kaynak ayrılmasının

·       Havza bazlı çalışmaların önemi vurgulanmıştır. Ayrıca,

·       Su yönetiminde çok başlılık,

·       Suyun tek elden yönetilmesi,

·       Yatırımların yapılması ancak yatırımların işletilmesinde yaşanan sıkıntılar,

·       Su ile ilgili veriler, özellikle de tarımsal istatistikler konusundaki eksikler,

·       Yetki, görev ve sorumlulukların çakışması problemlerine değinilmiştir.

 


YUKARI