Çalışmalar

 I. Su Şurası kapsamında;

Ø  Su Verimliliği,

Ø  Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi,

Ø  Su Hukuku ve Politikası,

Ø  Su Güvenliği ve Atık Su Hizmetleri,

Ø  Su Kaynaklarının Kalite ve Miktar Olarak Korunması ve İzlenmesi,

Ø  İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum,

Ø  Su Kaynaklarının Yönetiminde Karar Destek Sistemleri,

Ø  Su Kaynaklarının Geliştirilmesi,

Ø  Tarımsal Sulama,

Ø  Depolamalı Tesisler (Yer Altı ve Yer Üstü Barajları, Göletler),

Ø  Su, Orman ve Meteoroloji

konu başlıkları altında çalışmalar yürütülecektir.


YUKARI